Расходные материалы для лабораторий

Минимальная сумма заказа 500 USD

Consumables for laboratories

Minimum order amount 500 USD

Սպառվող նյութեր լաբորատորիաների համար

Պատվերի նվազագույն գումարը՝ 500 ԱՄՆ դոլար

Списки и каталоги расходных материалов / Consumables catalogs

каталог 1

կատալոգ 1

каталог 2

կատալոգ 2

каталог 3

կատալոգ 3