Расходные материалы для лабораторий

Минимальная сумма заказа 500 USD

Consumables for laboratories

Minimum order amount 500 USD

Սպառվող նյութեր լաբորատորիաների համար

Պատվերի նվազագույն գումարը՝ 500 ԱՄՆ դոլար

Списки и каталоги расходных материалов / Consumables catalogs

решения для синтеза олигонуклеотидов

օլիգոնուկլեոտիդների սինթեզի լուծումներ

магнитные частицы и многое другое

մագնիսական մասնիկներ և այլն